Your search results

Uzmanlık Alanları

ARCG’nin uzmanlık alanları, satınalma, devir ve yatırım satışlarından geliştirmeye kadar ticari gayrimenkulün tüm yönlerini kapsamaktadır. Tüm iş ihtiyaçlarınız için sizlere en kapsamlı ve yenilikçi gayrimenkul çözüm sunmaya çaba göstermekteyiz.
Uzmanlık alanlarımız şunları içerir:

Ayrıca şimdi şunları da içeren iş hizmetlerini sunmaktayız:

  • İş Satınalma
  • İş Değerleme
  • Risk Yönetimi
  • Pazar Araştırması ve Analizi

Sürdürülebilirlikgreen-leaf-mdf ve ARCG

ARCG enerji tasarrufunun hem işinize ve daha da önemlisi hem de çevreye fayda sağladığını onaylamaktadır. Akıllı enerji çözümleri sunmaya, enerji tasarrufu programlarını teşvik etmeye ve yenilenebilir enerji kaynaklarının artmasına inanmaktayız. Ticari gayrimenkulün çevresel açıdan sürdürülebilir olmasını planlamakta ve tüm kararlarımızın sizi ve çevreyi  düşünerek alındığını temin ederiz.